Increasor Press release Technology

Increasor förvärvar det skalbara rekryteringsverktyget Simplycruit

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) har idag ingått ett bindande avtal med ägarna av Daniel Ferin Invest AB (“Bolaget”) avseende en inkråmsaffär där Säljarna avyttrat det skalbara rekryteringsverktyget Simplycruit samt tillhörande immateriella tillgångar. Om Simplycruit Simplycruit har utvecklat ett dynamiskt molnbaserat rekryteringsverktyg som förenklar och effektiviserar hela rekryteringsprocessen för både kandidaten och rekryteraren. Som […]

Increasor Press release

Increasor tecknar LoI med en digital mobilreparatör

Increasor Tech Invest AB (publ) tecknar LoI (“Letter of intent”) med ägarna avseende förvärv av en digital mobilreparatör. Förvärvsandelen avser att uppgå till 100 % och köpeskillingen beräknas uppgå till 5 MSEK givet att Bolagets balansräkning ligger i linje med den senaste preliminära delårsrapport (2021-12-31) per tillträdesdagen. Om digitala mobilreparatören Mobilreparatören återfinns på den svenska marknaden […]

Increasor Press release

Increasor tecknar LoI avseende förvärv av leverantör inom reparationsprodukter

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) tecknar LoI med syftet att förvärva 51 procent av aktierna i en vinstdrivande leverantör av reservdelar (“Bolaget”) inom teknikprodukter. Bolagets främsta fokus är att leverera reservdelar för mobiltelefoner, surfplattor och laptops till butiker och verkstäder runt om i Sverige. Bolaget, som är en komplett B2B e-handel inom kvalitéts- och […]

Increasor Press release

Increasor tecknar LoI avseende förvärv av interaktivt rekryteringsverktyg

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) tecknar LoI med ägarna av ett interaktivt rekryteringsverktyg med avsikten att förvärva hela inkråmet samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen beräknas uppgå till 850 tkr och parternas ambition är att inkråmsöverlåtelsen ska vara slutförd under början på april. Om rekryteringsverktyget Rekryteringsverktyget har utvecklats för att optimera rekryteringsprocessen för både jobbsökande […]

Increasor Press release

Increasor tecknar LOI gällande förvärv med kedja inom reparation av telefoner

Increasor Tech Invest AB (publ) tecknar LOI (Letter of intent) med en telefonreperatör, med avsikt att förvärva hela företaget. Kedjan finns belägen på flera orter i södra Sverige och strävar nu efter att ta upp jakten på det omtalade bolaget som köper, lagar och säljer begagnade telefoner. Den 3:e mars kan Increasor officiellt gå ut med nyheten att […]