Increasor Press release Technology

Increasor förvärvar det skalbara rekryteringsverktyget Simplycruit

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) har idag ingått ett bindande avtal med ägarna av Daniel Ferin Invest AB (“Bolaget”) avseende en inkråmsaffär där Säljarna avyttrat det skalbara rekryteringsverktyget Simplycruit samt tillhörande immateriella tillgångar. Om Simplycruit Simplycruit har utvecklat ett dynamiskt molnbaserat rekryteringsverktyg som förenklar och effektiviserar hela rekryteringsprocessen för både kandidaten och rekryteraren. Som […]