NEWSROOM

Increasor anlitar Amudova som mentorer

Increasor Tech Invest AB (publ) har anlitat Amudova AB som mentorer inför den planerade noteringen. Avtalet börjar gälla omgående och omfattar såväl den kommande noteringsprocessen som det löpande mentorskapet efter marknadsnoteringen.

– Jag och styrelsen anser att Amudova sticker ut med sin gedigna erfarenhet av regelefterlevnad för noterade bolag. Det i sin tur skapar en trygghet som genomsyrar hela bolaget i den tillväxtresa som vi har påbörjat, säger Andreas Trouin, VD på Increasor Tech Invest.

Social Share :