NEWSROOM

Increasor förvärvar det skalbara rekryteringsverktyget Simplycruit

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) har idag ingått ett bindande avtal med ägarna av Daniel Ferin Invest AB (“Bolaget”) avseende en inkråmsaffär där Säljarna avyttrat det skalbara rekryteringsverktyget Simplycruit samt tillhörande immateriella tillgångar.

Om Simplycruit
Simplycruit har utvecklat ett dynamiskt molnbaserat rekryteringsverktyg som förenklar och effektiviserar hela rekryteringsprocessen för både kandidaten och rekryteraren. Som användare undviker man traditionella statiska och tidskrävande rekryteringar och når istället mer relevanta kandidater genom vetenskapligt genererade interaktioner som är stimulerande och smarta. Simplycruit har en smart och automatiserad “intervju-on-demand”-plattform med video-, röst- och text-förinställda intervjualternativ. Plattformen kommer även att generera leads till de olika verksamhetsområdena inom koncernen och därmed öka kassaflödet.

-Vi får nu tillgång till avancerad teknik som utvecklats under åtta år. Precis som med allt annat blir även rekryteringsprocesserna än mer digitaliserade. Genom Simplycruit får vi tillgång till en marknadsledande SaaS-plattform inom rekryteringar som vi kommer dra nytta av både internt och externt, säger Andreas Trouin, VD på Increasor Tech Invest.

Bakgrund och motiv
Bolaget har utvecklat en konkurrenskraftig plattform som ligger i framkant jämfört med andra liknande rekryteringsverktyg på marknaden. Den avancerade och skalbara teknologin kan användas i samtliga branscher över hela världen vilket skapar stora möjligheter för koncernen. Increasor ser redan nu en stor efterfrågan från rekryteringsbolag som vill testa verktyget i sin egna verksamheter. Genom att ha byggt upp ett starkt nätverk så ser Increasor stora möjligheter till att snabbt kunna exekvera på plattformen. Styrelsen har även identifierat stora möjligheter till korsförsäljning där de kunder som väljer att ta del av Simplycruit även kommer ta del av andra tjänster som Increasor och dess portföljbolag erbjuder.

Social Share :