NEWSROOM

Increasor förvärvar digitalbyrån Happy Digital

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) har idag ingått ett bindande avtal med ägarna av Happy Digital Agency AB (“Bolaget” eller “Happy Digital”) avseende ett rörelseöverlåtelseavtal med tillträdesdag den 29 april 2022. Genom affären får Increasor tillgång till kommersiella avtal, immateriella rättigheter, tillstånd, kundregister och framförallt vass kompetens inom leads och Google Ads.

Happy Digital har utvecklats till en digitalbyrå vilket innebär att man förutom att erbjuda tjänster som en traditionell webbyrå erbjuder även bistår med tjänster som stärker bolagens digitala ekosystem. Bolagets huvudsakliga affärsidé är att utveckla hemsidor i kombination med digital marknadsföring med fokus på sökoptimering och Google Ads. Genom förvärvet stärker Increasor tillgången som en komplett digitalbyrå med bred kompetens tillsammans med en stor kundbas. Förvärvet kommer bidra till synergieffekter tillsammans med övriga portfölj- och dotterbolag i form av korsförsäljning och minskade overheadkostnader.

– I takt med att konkurrensen ökar i samhället ökar vikten av digital närvaro. Google Ads och sökoptimering är idag A och O för att hela tiden ligga i framkant och inte tappa viktiga affärsmöjligheter. Happy Digital har skapat ett komplett kunderbjudande i form av webbutveckling, sökoptimering och Google Ads vilket i sin tur kommer stärka vårt interna kunderbjudande. Vi är otroligt glada över att vi lyckats ro detta i hamn och jag ser fram emot att integrera Happy Digital i Increasors verksamhet, säger Andreas Trouin, VD på Increasor Tech Invest.

– Då vi ser oändliga synergier mellan Happy Digital och Increasor var det ett självklart val att gå med i deras snabbväxande koncern. Vi kommer kunna komma längre och snabbare med hjälp av resurserna och kompetensen som Increasor har att erbjuda. Självklart är den en ära för mig och teamet på Happy Digital och jag blickar nu framåt mot framtiden med Increasor, säger Mattias Olsson, Verksamhetsansvarig på Happy Digital Agency AB

Missa inte sista chansen att bli delägare i Increasor innan noteringen. Emissionen stänger den 30e april.

Social Share :