NEWSROOM

Increasor tecknar LoI avseende förvärv av interaktivt rekryteringsverktyg

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) tecknar LoI med ägarna av ett interaktivt rekryteringsverktyg med avsikten att förvärva hela inkråmet samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen beräknas uppgå till 850 tkr och parternas ambition är att inkråmsöverlåtelsen ska vara slutförd under början på april.

Om rekryteringsverktyget
Rekryteringsverktyget har utvecklats för att optimera rekryteringsprocessen för både jobbsökande och för de företag som är i processen att hitta nya kandidater. Rekryteringsverktyget har utvecklats så att varje bolag på ett interaktivt sätt kan skapa skräddarsydda jobbannonser på endast ett par minuter.

Bakgrund och motiv
Bolaget har utvecklat ett konkurrenskraftig rekryteringsverktyg som ligger i framkant jämfört med andra liknande verktyg på marknaden. Den avancerade tekniken kan användas inom samtliga branscher över hela världen vilket skapar stora möjligheter för koncernen. Increasor har identifierat ett flertal synergier tillsammans med övriga portföljbolag och ser redan nu en stor efterfrågan för tjänsten. Verktyget kommer framförallt att användas externt men även internt inför framtida rekryteringar. Tillsammans med de identifierade synergieffekterna och korsförsäljning med övriga portföljbolag ser ledningen att förvärvet kommer bidra positivt till koncernens kassaflöde redan under innevarande år.

Andreas Trouin, VD Increasor Tech Invest, kommenterar:
Efter dialog med flera rekrytering och bemanningsföretag finns det ett behov på marknaden locka talanger att söka ett nytt jobb. Den här plattformen möjliggör för ett företag att kunna hantera fler lediga tjänster och faktiskt ha intervju med fler kandidater, samtidigt. Förutom naturliga synergin med ett förvärv som vi har dialog med, ser vi också en stor nytta i att kunna generera leads till våra kunder. Tidigare har vi arbetat med att tex generera leads åt kund, men där alla kontakter hamnar i en mailinkorg eller excel. I plattformen finns ett backend som samlar upp alla och likt en scrum-process kan du skicka inkomna leads mellan Backlog/Sprint/Done. Det här är en stor genväg för bolaget då plattformen utvecklats under 8 år.

Säljarna förbinder sig att från och med idag till och med den 31.03.2022, inte direkt eller indirekt förhandla med någon annan part än parterna i detta avtal rörande transaktionen eller någon annan liknande transaktion.

Social Share :