NEWSROOM

Increasor tecknar LoI med en digital mobilreparatör

Increasor Tech Invest AB (publ) tecknar LoI (“Letter of intent”) med ägarna avseende förvärv av en digital mobilreparatörFörvärvsandelen avser att uppgå till 100 % och köpeskillingen beräknas uppgå till 5 MSEK givet att Bolagets balansräkning ligger i linje med den senaste preliminära delårsrapport (2021-12-31) per tillträdesdagen.

Om digitala mobilreparatören
Mobilreparatören återfinns på den svenska marknaden och idag finns det fysiska butiker belägna runt om i Stockholm. Verksamheten har tagit fram ett godkänt Franchisekoncept och kan därmed öppna fler butiker i Sverige. I butikerna säljs och köps telefoner och utöver det erbjuds reparationstjänster av diverse mobiltelefoner, dessutom har Bolaget befintliga avtal med ett försäkringsbolag vilket gör det möjligt för konsumenterna att teckna försäkring direkt i butik från och med 2021. Totalt omsätter mobilreparatören 17 MSEK med en vinst på 1 MKR per 2021.

Bakgrund och motiv
Bakom avsiktsförklaringen ligger ett strategiskt beslut för Increasor som beräknas främja värdeskapandet för verksamheten och dess aktieägare. Kedjan i fråga är välpositionerat för vidare tillväxt och den sammanslagna bedömningen är att det finns stora affärsmöjligheter som ligger nära i tid, mycket eftersom Bolaget idag redan står på en stabil finansiell grund. Increasor har identifierat en rad potentiella synergieffekter som kan uppstå genom bidragandet av digital kompetens. Syftet är att vägleda och positionera Bolaget rätt i tiden med kompetensen vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar som gör att kedjan blir det attraktiva och självklara alternativet för det svenska folket när det kommer till köpande och säljande av mobiltelefoner samt reparationer av dessa.

Utöver kompetens kommer även Increasor bistå med kapital vilket tillåter Bolaget att ställa om till den växande trenden “Cirkulär ekonomi” i en önskvärd takt. Kapitalet kommer möjliggöra för större inköp av trasiga telefoner som sedan kommer att lagas för att slutligen säljas vidare. Dessa omställningar resulterar i en ökad omsättningstillväxt och ökad marknadsandel. Kortsiktigt blir kedjan mer konkurrenskraftig vilket gör att det inte är otänkbart att man på sikt blir en marknadsledande aktör inom cirkulär ekonomi för mobiltelefoner.

Andreas Trouin, VD Increasor, Kommenterar:
“Ni vet den startup som redan köper in, lagar och säljer begagnade telefoner? Startupen som bara för några veckor sedan tog in 1,2 miljarder kronor i riskkapital och omsatte 1 miljard 2020 (jämför 300 MSEK 2019). Att återanvända och genom att laga sina telefoner ökar livstiden, vilket är väldigt bra för miljön, plånboken och är äntligen en trend. Bland annat med det här förvärvet vill vi ta upp jakten på det företaget som idag bara är digitalt verksamma. Förvärvet står på en bra grund och har fysiska butiker, där den befintliga servicen finns i flera orter i Sverige. Idag lagar man telefoner där vanligaste är skärmbyte, vilket vi alla någon gång gjort. Increasor tror på hybriden, att erbjuda fysiska butiker för att laga och sälja sina telefoner men addera till det digitala. Vi får förvärvet att växa genom digital kompetens, i det här fallet är det enkelt att ta rygg på någon som redan visat vägen.”

Avsiktsförklaringen sträcker sig fram till 31:a mars och under tiden ska Increasor ha genomfört en genomlysning. Under perioden förbinder sig även bolaget från att inte direkt eller indirekt förhandla med någon annan part än parterna inkluderade i detta avtal.

Social Share :