// ägarspridning

Bli delägare i spännande
Increasor Tech Invest!

Increasor är en ny spelare på marknaden som vill sätta en standard inom systemutveckling och Investor Relations. Tack vare vår egen Tech Intelligence går vi gärna in i traditionella branscher med bra kassaflöden och digitaliserar, med enda syfte att förbättra, effektivisera och skapa mervärde. Nu bjuder vi in dig till att bli delägare i Increasor Tech Invest AB (publ). Det är ett unikt tillfälle att investera tidigt i morgondagens mest spännande tillväxtbolag.

Erfarenhet

Grundare & Partners till Increasor har gedigen erfarenhet av såväl Investor Relations som IT-utveckling. Digital IR-byrå med egen publikation för att lyfta nya spännande bolag till marknaden är vår specialitet. Vi behandlar alla kunder lika och inget uppdrag inom våra kärnområden är för stora eller för små.

Utveckling

Med noggrann arkitektur och ett enastående team bestående av designers & utvecklare, arbetar vi snabbt och kostnadseffektivt. Vi arbetar med kundnytta i fokus och kan med interna och externa resurser ta oss an alla typer av utvecklingsuppdrag, stora som små.

Tillväxt

Increasor säkerställer tillväxt genom att växa genom förvärv i en konsoliderande marknad. Genom att samla mindre företag i samma branscher som Increasors under samma tak, i en börsnoterad miljö, kommer Increasor att bli en riktig snabbväxare.

Erbjudandet i korthet

Teckningskurs: 10 kr (SEK)
Aktier i emission: 2 400 000
Teckningsperiod: 19 januari – 23 februari
Värdering före emission: 261 MSEK
Syfte med emission: IPO, Börsnotering april 2021
Memorandum: Se länk till pdf här

010-750 25 59, mattias.ahlberg@increasor.com.

Increasor Tech Invest AB (publ) (“559245-2089”) är ett svenskt registrerat publikt bolag. Nyemissionen riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Increasor är ett holdingbolag vars syfte är att äga, utveckla och sälja tekniska plattformar inom segment fintech och legaltech. Första handelsdag är under Q2 2021 och via en egen notering. Erbjudandet är tidsbestämt och tilldelning kommer att ske löpande. Erbjudandet kan avslutas tidigare vid fullteckning. För att ta del av erbjudandet använder du formuläret på den här sidan.

För frågor är du välkommen att kontakta bolagets IR, Mattias Ahlberg,

Anmälan är stängd. Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss? info@increasor.com eller 010-750 25 59.

// våra verksamheter

Verksamheten Corporate Services drivs i det helägda dotterbolaget Capeum Nordic AB med bifirma Finanstid AB. Inom Capeum tillhandahålls ett flertal tjänster. Bland annat Finansiell Kommunikation, Framtagande av Investeringsunderlag, IR-Konsultation med mera. Ansvarig för verksamheten i Capeum är Mattias Ahlberg, styrelseordförande för Increasor.

Ägarandel: 100%
Hemsida: Capeum.com

Senaste nyheter om finans & tillväxtbolag. Här kan du ta del av emissioner, uppdateringar från kryptovaluta och börsen. Alternativa investeringar likväl som traditionella. Finanstid grundades 2020 med visionen att lyfta fram intressanta artiklar om bolag som ännu inte blivit upptäckta av massmedia.

Ägarandel: 100 %
Hemsida: finanstid.se

Framtidsbolagen är en ny poddcast där lyssnare möter både de nystartade bolagen och storbolagen som har funnits i hundra år. Gemensam nämnare för bolagen är att de vill växa och uppmärksamma er på deras verksamhet. Vi får en inblick i deras affärsidé och vad det är som gör den speciell. Hur började allt, hur ser deras framtidsvisioner ut och varför är just deras företag värt att investera i.

Ägarandel: 100%
Podcast

Webbyrån Sprattlevann har genomgått stora förändringar senaste halvåret. Genom att ha utvecklat system inom legaltech och fintech tillsammans med både interna och externa kunder så finns det ett riktigt proof of concept på att det som utvecklas, fungerar.

Senaste tillskottet till Sprattlevann är ett system som, genom av AI, genererar leads åt kund, vare sig det gäller försäljning eller rekrytering så kan det alltid anpassas och är fullt GDPR compliant. I samband med utvecklingen av denna plattform så har även stort fokus lagts på growth marketing, genom att targeta och retargeta annonsering så kan det hittas hur man bäst går tillväga för att öka konverteringen.

Ägarandel: 100 %
Hemsida: Sprattlevann.com

Duplotryck förvärvades under september 2019 och har drivits framgångsrikt sedan 1991 i en lokal belägen på Kungsholmen. Efter att vi tog över verksamheten har en e-handel upprättats och personal bemannats i tryckeriet med fokus på service & försäljning. Effektivisering av maskinpark har även gjorts där vi mer än tredubblat hastigheten vi får in ett jobb, trycker och fakturerar. Tryckeriet kommer att fokusera 2021 på att erbjuda dropshipping via influencer marketing, där influencers kommer sälja sina motiv och dekorationer och Duplotryck trycker på avrop. Duplotryck är första projektet i vår e-handelsportfölj. Baserat på liknande bolag finns en enorm marknad och siktar på 100 MSEK i omsättning inom en 5 års period.

Ägarandel: 100 %
Hemsida: duplotryck.se

Chair & CEO

Andreas Trouin

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Andreas har en bakgrund inom B2B försäljning och placeringar inom ledarskap. Han är också helt ansvarig för bolaget Sprattlevann och verksamheten som bedrivs där.

Mattias Ahlberg

CHAIRMAN OF THE BOARD
Mattias har en lång erfarenhet inom Investor Relations och corporate services, vilket gör honom till det bästa valet för att leda verksamheten inom bolaget Capeum Nordic.

Eleonor Åslund

BOARD DIRECTOR
Eleonor har mer än 13 års erfarenhet som HR-Specialist och har framförallt spelat en stor roll inom många delar av Marginalen Bank under deras tillväxtresa. Detta gör Eleonor till en fantastisk resurs att ha med under denna tillväxtperiod.

Magnus Wingqvist

BOARD DIRECTOR
Magnus har lång erfarenhet inom IT och har en examen från Handelshögskolan i Göteborg inom affärsutveckling för bolag inom tillväxt. Dessa två områden tillsammans gör Magnus till en väldigt bra person att ha för utvecklingsfrågor.

Som aktieägare i Increasor Tech Invest

Våra aktieägare är våra ambassadörer! Därför är aktieägarna för Increasor den viktigaste tillgången och ska behandlas därefter. Exklusiva erbjudanden och en VIP-hantering för våra delägare är självklarheter för ledningen i Increasor, vi gör det tillsammans!

// stay ahead

Läs våra pressmeddelanden

Erbjudandet i korthet

Teckningskurs: 10 kr (SEK)
Aktier i emission: 2 400 000
Teckningsperiod: 19 januari – 23 februari
Värdering före emission: 261 MSEK
Syfte med emission: IPO, Börsnotering april 2021
Memorandum: Se länk till pdf här

Increasor Tech Invest AB (publ) (“559245-2089”) är ett svenskt registrerat publikt bolag. Nyemissionen riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Increasor är ett holdingbolag vars syfte är att äga, utveckla och sälja tekniska plattformar inom segment fintech och legaltech. Första handelsdag är under Q2 2021 och via en egen notering. Erbjudandet är tidsbestämt och tilldelning kommer att ske löpande. Erbjudandet kan avslutas tidigare vid fullteckning. För att ta del av erbjudandet använder du formuläret på den här sidan.

För frågor är du välkommen att kontakta bolagets IR, Mattias Ahlberg,
010-750 25 59, mattias.ahlberg@increasor.com.