// ägarspridning

Bli delägare i spännande
Increasor Tech Invest!

Increasor är en ny spelare på marknaden som vill sätta en standard inom systemutveckling och Investor Relations. Tack vare vår egen Tech Intelligence går vi gärna in i traditionella branscher med bra kassaflöden och digitaliserar, med enda syfte att förbättra, effektivisera och skapa mervärde. Nu bjuder vi in dig till att bli delägare i Increasor Tech Invest AB (publ). Det är ett unikt tillfälle att investera tidigt i morgondagens mest spännande tillväxtbolag.

Erfarenhet

Grundare & Partners till Increasor har gedigen erfarenhet av såväl Investor Relations som IT-utveckling. Digital IR-byrå med egen publikation för att lyfta nya spännande bolag till marknaden är vår specialitet. Vi behandlar alla kunder lika och inget uppdrag inom våra kärnområden är för stora eller för små.

Utveckling

Med noggrann arkitektur och ett enastående team bestående av designers & utvecklare, arbetar vi snabbt och kostnadseffektivt. Vi arbetar med kundnytta i fokus och kan med interna och externa resurser ta oss an alla typer av utvecklingsuppdrag, stora som små.

Tillväxt

Increasor säkerställer tillväxt genom att växa genom förvärv i en konsoliderande marknad. Genom att samla mindre företag i samma branscher som Increasors under samma tak, i en börsnoterad miljö, kommer Increasor att bli en riktig snabbväxare.

Erbjudandet i korthet

Teckningskurs: 10 kr (SEK)
Aktier i emission: 2 400 000
Teckningsperiod: 19 januari – 23 februari
Värdering före emission: 261 MSEK
Syfte med emission: IPO, Börsnotering april 2021
Memorandum: Se länk till pdf här

010-750 25 59, mattias.ahlberg@increasor.com.

Increasor Tech Invest AB (publ) (“559245-2089”) är ett svenskt registrerat publikt bolag. Nyemissionen riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Increasor är ett holdingbolag vars syfte är att äga, utveckla och sälja tekniska plattformar inom segment fintech och legaltech. Första handelsdag är under Q2 2021 och via en egen notering. Erbjudandet är tidsbestämt och tilldelning kommer att ske löpande. Erbjudandet kan avslutas tidigare vid fullteckning. För att ta del av erbjudandet använder du formuläret på den här sidan.

För frågor är du välkommen att kontakta bolagets IR, Mattias Ahlberg,

Anmälan är stängd. Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss? info@increasor.com eller 010-750 25 59.

// våra verksamheter

Chair & CEO

Andreas Trouin

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Andreas har en bakgrund inom B2B försäljning och placeringar inom ledarskap. Han är också helt ansvarig för bolaget Sprattlevann och verksamheten som bedrivs där.

Mattias Ahlberg

CHAIRMAN OF THE BOARD
Mattias har en lång erfarenhet inom Investor Relations och corporate services, vilket gör honom till det bästa valet för att leda verksamheten inom bolaget Capeum Nordic.

Eleonor Åslund

BOARD DIRECTOR
Eleonor har mer än 13 års erfarenhet som HR-Specialist och har framförallt spelat en stor roll inom många delar av Marginalen Bank under deras tillväxtresa. Detta gör Eleonor till en fantastisk resurs att ha med under denna tillväxtperiod.

Magnus Wingqvist

BOARD DIRECTOR
Magnus har lång erfarenhet inom IT och har en examen från Handelshögskolan i Göteborg inom affärsutveckling för bolag inom tillväxt. Dessa två områden tillsammans gör Magnus till en väldigt bra person att ha för utvecklingsfrågor.

Som aktieägare i Increasor Tech Invest

Våra aktieägare är våra ambassadörer! Därför är aktieägarna för Increasor den viktigaste tillgången och ska behandlas därefter. Exklusiva erbjudanden och en VIP-hantering för våra delägare är självklarheter för ledningen i Increasor, vi gör det tillsammans!

// stay ahead

Läs våra pressmeddelanden

Erbjudandet i korthet

Teckningskurs: 10 kr (SEK)
Aktier i emission: 2 400 000
Teckningsperiod: 19 januari – 23 februari
Värdering före emission: 261 MSEK
Syfte med emission: IPO, Börsnotering april 2021
Memorandum: Se länk till pdf här

Increasor Tech Invest AB (publ) (“559245-2089”) är ett svenskt registrerat publikt bolag. Nyemissionen riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Increasor är ett holdingbolag vars syfte är att äga, utveckla och sälja tekniska plattformar inom segment fintech och legaltech. Första handelsdag är under Q2 2021 och via en egen notering. Erbjudandet är tidsbestämt och tilldelning kommer att ske löpande. Erbjudandet kan avslutas tidigare vid fullteckning. För att ta del av erbjudandet använder du formuläret på den här sidan.

För frågor är du välkommen att kontakta bolagets IR, Mattias Ahlberg,
010-750 25 59, mattias.ahlberg@increasor.com.