NEWSROOM

Kommunike från extra bolagsstämma i Increasor Tech Invest AB (publ)

Pressmeddelande
Stockholm 2022-12-30

Kommunike från extra bolagsstämma i Increasor Tech Invest AB (publ)

Extra bolagsstämma för Increasor Tech Invest AB (publ) ägde rum idag den 30 december 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade att nyvälja Theodor Lantz, Mattias Johansson och Carl Bourghardt Jacobsson till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare har den nya styrelsen beslutat att utse Carl Bourghardt Jacobsson till styrelseordförande.

“Att vi nu har en styrelse på plats är en första och en mycket viktig pusselbit i vår kommande tillväxtresa. Inom kort kommer en verksamhetsuppdatering att publiceras där styrelsen kommer presenteras på ett djupare plan samt vår gemensamma syn på hur Increasor ska drivas framöver”, säger Theodor Lantz, tillträdande vd i Increasor Tech Invest AB (publ).

Social Share :