NEWSROOM

Get the latest news on how digital
technology is changing the world.

On this page you will be able to follow all of the latest news from Increasor. Become one of the first to know what is happening right now in the company.

Uncategorized

Uppdatering och VD-Brev från Increasor

Uppdatering och VD-Brev från Increasor

Notis

Gällande förvärv redovisningsbyrå LoI

Det Letter of Intent som presenterades tidigare är återkallat med anledning kring uppgifter i den bakgrundskontroll som bolaget med rådgivare fick ta del av. Vi hoppas på att kunna presentera ett liknande förvärv i samma bransch igen då en redovisningsbyrå hade varit otroligt värdefullt för bolagets eko-system och bli ytterligare en stark affärspartner till tillväxtbolag.

Vi måste börja med att tacka för det enorma förtroende som marknaden och investerare gav oss i denna emission. Det känns fantastiskt roligt att så många vill vara en del av Increasor, som tror på oss i vårt nya sätt att arbeta med ökad effektivitet i traditionella branscher. Med hjälp av vårt egna eco-system bestående av tech utvecklare, marknadsavdelning, e-handelsportfölj samt vitala stödtjänster för företagande, så kan vi ge mer till våra klienter än vad ett traditionellt Venture Capital bolag kan göra. Vi har större chans att attrahera tidiga startups då vi kan vara mer riskbenägna men också gå in med kompetens och expertis inom flera områden och erbjuda plats i våra lokaler. Vi blir ett stabilt investmentföretag med fokus på häftiga tech-lösningar med bra kassaflöde, samtidigt som vi får spänningen från att investera i potentiella Unicorns.

Mer än 500 investerare tecknade sig i emissionen vilket innebär att ägarspridningsmålet är mer än väl fyllt med totalt över 873 enskilda aktieägare med ett kvalificerat aktieinnehav. Utöver det pågår det ett antal förhandlingar om förvärv som ska ingå i emissionen. Bolagets uppfattning är att med dessa förvärv så kommer emissionsbeloppet att fulltecknas. Information kommer löpande om låsta förvärv.

I väntan på att aktierna blir registrerade hos Euroclear, vilket är en pågående process, så använder vi oss av en digital aktiebok via Nordiska Värdepappersregistret. Du loggar in på denna länk för att se ditt innehav, så snart aktierna är registrerade hos Euroclear kommer de att synas på din depå hos din bank eller förvaltare. Vet du att du inte uppgett något aktiekonto ber vi dig att maila till info@increasor.com snarast med den informationen.

Emissionsrapport
Antal tecknare: 507 st
Antal units betalda: 935 050 st
Intaget kapital: 9 350 500 SEK
Teckningsperiod: 19 januari – 23 februari
Förväntan: 10 MSEK

Börsnotering 2021

För att bolaget ska noteras så behöver 2020 bokslut med tillhörande koncernredovisning vara reviderad och registrerad. Bolagets redovisningsbyrå som vi anlitat har i omgångar drabbats av Covid-19 och diverse sjukskrivningar vilket gjort att vi missat tidslinjen helt. Vi har fortsatt dialog med mentorer och jurister och vet att det är ett högt tryck nu på marknadsplatserna med många noteringar nu under våren. Det inger hopp och förtroende till marknaden att veta att saker och ting börjar återgå till det normala och alla bolag som i fjol drog i handbromsen satsar på noteringen nu.

Bolagets nya deadline är årsstämman den 16e juni, då kommer 2020 att redovisas och notering hoppas vi kan ske tätt därefter. Bolagets förhoppning och absoluta målbild är att noteras innan sommaren för att inte tappa värdefull tid med att upprätta rutiner så att vi under hösten kan fokusera på förvärv och konsolidering för att uppnå målen satta för 2021.

Med detta vill vi hälsa alla nya aktieägare välkomna till Increasor och den spännande resa vi ska göra tillsammans. Det är ni aktieägare som gör det möjligt!

Increasor är experter för att hitta digitala lösningar för alla behov. Vi vill vara det ledande företaget inom tech investments i Skandinavien. Increasor har fokus på simplicity och business intelligence snarare än komplexa och dyra lösningar. Tekniken ska handla om att stödja och stärka människor varje dag, inte tvärtom.

Author

MyNewsDesk Push